logo

Forside Forsøk Priser Kontakt    

Elevark til forsøkene i et årstrinn kan lastes ned ved å trykke på overskriften for årstrinnet (pdf).
Dokumentet "Merking" (pdf), som ligger under forsøkene i hvert årstrinn, er en oversikt over alle stoffer og løsninger som brukes i forsøkene på dette årstrinnet, og hvilken faremerking de eventuelt har.

Barnetrinnet

Ungdomstrinnet

Videregående skole

Årstrinn 1-4 Årstrinn 8 Årstrinn 11 studieforberedende

Kjennetegn for fire fargeløse væsker
Kjennetegn for fire hvite stoffer
Reaksjoner med fire fargeløse væsker
Reaksjoner med fire hvite stoffer
Slim
Merking (pdf)

Syrer og sure løsninger
Baser og basiske løsninger
Baser nøytraliserer syrer
Fortynning av en syre
Sure, nøytrale eller basiske stoffer
Merking (pdf)

Spontane redoksreaksjoner
Knallgass
Hudkrem -et kosmetisk produkt
Leppepomade - et kosmetisk produkt
Kjennetegn på noen næringsstoffer i melk
Merking (pdf)

Årstrinn 5 Årstrinn 9 Årstrinn 11 yrkesfaglig

En kjemisk reaksjon
Kjenntegn på en kjemisk reaksjon
Hva er en flamme
Fem hvite stoffer
Bruspulver
Merking (pdf)

Påvisning av kobberioner
Påvisning av nikkelioner
Påvisning av reduserende sukker
Påvisning av syre/karbonat
Detektivoppgave: Seks hvite stoffer
Merking (pdf)

Leppepomade - et kosmetisk produkt
Hudkrem -et kosmetisk produkt
Polare og upolare stoffer i sminkefjerner
Bruspulver
Kjennetegn på noen næringsstoffer i melk
Merking (pdf)

Årstrinn 6 Årstrinn 10 Årstrinn 12

Karbondioksid i pusten
Karbondioksid fortrenger luft
Hydrogengass
Oksygengass
Ammoniakk
Merking (pdf)

4 % alkohol
Hydrokarboner og vann i sminkefjerner
Hydrokarboner og fett i leppepomade
Karbohydrater
Fettsyrer fra grønnsåpe
Merking (pdf)

Alkoholer med mange OH-grupper
En pose full av likevekter
Polare og upolare stoffer i sminkefjerner
Detektivoppgave: Åtte ukjente løsninger
Drikkevann og bufferevne
Merking (pdf)

Årstrinn 7   Årstrinn 13

Kjemisk reaksjon med kobberioner
Kjemisk reaksjon med nikkelioner
Kjemisk reaksjon med stivelse
Kjemisk reaksjon med proteiner
Kjemisk reaksjon med sukker
Merking (pdf)

  Buffere
Fellingstitrering
Korrosjon
Elektrolyse
Karbohydrater, proteiner og lipider i melk
Merking (pdf)

Bilvoks (pdf.)

Isoler ditt eget DNA (pdf.)

Selges som klassesett for 10 elever

Selges som klassesett for 15 elever